नेपाल सरकार

कर्णाली बिकास आयोग

जुम्ला

नक्सा

सुचना तथा अपडेट

सम्पर्क

नेपाल सरकार

कर्णाली बिकास आयोग

केन्द्रिय कार्यालय: चन्दनाथ -६,जुम्ला

फोन नं‌: ०८७-५२०५७१,५२०५७२

फ्याक्स : ०८७-५२०५७१

सम्पर्क कार्यालय:  सिंहदरवार,काठमाडौं,नेपाल

फोन नं‌ : ०१४२११०१८